Nhập môn Rubik – Phương pháp giải CFOP

CFOP (từ viết tắt cho chữ cái đầu tiên của từng bước) là phương pháp giải Rubik nâng cao chia khối 3×3 thành 3 tầng. Bạn sẽ giải từng tầng bằng các bộ công thức có sẵn trong khi không làm rối các mảnh đã thực hiện.

CFOP liên quan đến việc ghi nhớ rất nhiều công thức. Tuy nhiên, luôn có một mối liên hệ rất logic giữa chúng, sau rất rất nhiều lần thực hành, bạn chỉ cần nhớ một vài công thức và tự nghiệm ra những cái còn lại.

Tạo dấu cộng ở mặt đáy
Giải quyết hoàn toàn hai tầng đầu tiên
Định hướng cho tầng cuối
Hoán vị cho tầng cuối