Rubik Học Đường

  • Dành cho người mới bắt đầu:
  • Giáo trình tự học: Sau nhiều buổi nghiên cứu và phát triển, chúng tôi đã có đội ngũ gồm những bạn trẻ với đam mê rubik đã tự lên ý tưởng, công thức xoay rubik cơ bản để có thể dành cho tất cả những người mới bắt đầu biết đến rubik có thể xoay rubik, biết đến thuật ngữ được sử dụng nhiều trong rubik là gì 
  • Video tự học: Bên cạnh đã biên sẵn những công thức hay những mẹo lưu ý khi xoay rubik bằng văn bản, chúng tôi cũng sẽ sản xuất những video để có thể mô phỏng được những ý tưởng của giáo trình hay bài giảng bằng hình ảnh để người mới chơi có thể hình dung rõ ràng hơn về việc giải rubik 
  • Giới thiệu về cách thức tham gia các cuộc thi: Tất nhiên khi đã có những kiến thức hay công thức để giải rubik, điều tiếp đến để mọi người có thể nâng cao trình độ bằng cách tham gia các cuộc thi offline hay online do chúng tôi tổ chức, bao gồm Non-WCA hay WCA